Služby

CELKOVÉ RIEŠENIA PRE ÚDRŽBU:

Tieto bohaté skúsenosti a poznatky firmy Golfservis s.r.o môžeme poskytnúť komplexne unikátne riešenie pre údržbu s cieľom zlepšiť stav a kvalitu, samozrejme za nižšiu cenu, pre zaistenie väčšej členskej základne.

Agronómia
Zabezpečíme komplexnú vysokú úroveň pre agronomické zdravie. Náš tím vyvinie agronomický program, ktorý bude plniť ciele a štandardy údržby.

Náklady a zodpovednosť
Prevezmeme a zabezpečíme kompletne požiadavky na pracovnú silu a materiál, kde pre kluby s pevnou cenou toto riešenie znamená presne ročné náklady a výdavky a sú predvídateľné. Ručíme poistením.

Materiály a vybavenie
Golfservis s.r.o poskytuje všetky chemikálie , hnojivá ,náhradné diely ,všetky stroje a materiály potrebné pre vykonávanie ročného programu údržby ako súčasť. Dodávateľ posiela jednu faktúru za mesiac, ktoré ponúkajú významné úspory v administrácii. Náš tím údržby prevezme zodpovednosť za udržiavanie celého ihriska, vybavenia vrátane všetkých pohonných hmôt, olejov, mazív a náhradných dielov potrebných pre prevádzku a údržbu zariadení. Náš tím realizuje preventívny program údržby pre všetky strojové zariadenia a používa náš informačný systém pre sledovanie moto- hodín, servisné intervaly, históriu práce a náklady na údržbu.

Prevádzková dokonalosť
S firmou Golfservis s.r.o, dostanete agronomické, technické vybavenie a kontrolu odborníkov, čo si len málo klubov môže dovoliť na samostatnom základe, kde výsledkom je prepracované plánovanie, proaktívne vykonávanie, skoršie zistenia problémov a rýchlejšie, efektívnejšie riešenie. Analyzujeme vaše golfové ihrisko a vytvoríme pracovný plán, ktorý najlepšie vyhovuje špecifickým potrebám vášho ihriska. Pracovný plán zahŕňa osvedčené stratégie riadenia, ktoré zlepšujú zážitok pre hráčov, zlepši pozornosť k detailu a zaisťuje, že team údržby pracuje efektívne a bezpečne.

Dozorca Support
Naším cieľom je vybaviť vaše golfové ihrisko tými správnymi nástrojmi, zdrojmi a odbornej prípravy, aby mohol efektívnejšie splniť krátkodobé aj dlhodobé ciele vášho klubu a dôsledne získať medziročný nárast. Vaše golfové ihrisko bude navštevovať superintendant . Spoločne môžeme dodať viac, než to, čo jednotlivec pre vaše golfové ihrisko.

Vývoj údržba Team
Golfservis tím vám pomôže rozvíjať sa profesionálne a zároveň podporuje vaše ciele pre vaše ihrisko. Náš manažérsky tím sa zúčastňuje vzdelávacích programov, seminárov pre technické zručnosti, etiketu a bezpečnosť – to všetko s cieľom maximalizovať produktivitu a zvyšovanie štandardov kvality.
Náš tím odborníkov vykonáva vedecké analýzy z vášho ihriska charakterizuje súčasnú situáciu. Naši odborníci s vami budú spolupracovať pri definovaní vízie, a vytvoriť jasnú predstavu pre vašej očakávania, budúce vízie a hodnotové propozície.

PORADENSKÉ SLUŽBY:

Firma Golfservis s.r.o ponúka aj poradenské služby pre vaše ihrisko kde pracujete s vašimi pracovníkmi, tak aby boli zachované najvyššie štandardy. Tento prístup zabezpečuje, že vaši zamestnanci dostanú pravidelné pokyny, školenia pre rozvoj a efektivitu ich práce Náš tím navštívi vaše ihrisko niekoľkokrát v priebehu celého roka. Tieto návštevy umožňujú zhodnotiť podmienky, na golfové ihrisko, možnosť poskytnutia ďalších odporúčaní týkajúce sa požiadaviek na živiny a chemické látky, technické renovácie, ktoré môžu byť požadované, a ako je aj stratégia implementácie. Prispôsobíme riešenia pre partnera, ktoré sú vynaliezavé, rôznorodé, dynamické a usilujeme sa o vynikajúce služby pre váš finančný úspech.